Odkazy na weby
Českoslovenští letci ve 2. v. válce - Galerie (www.multiweb.cz/csletci)
Českoslovenští letci v Anglii za druhé světové války (www.ceskoslovenstiletci.wz.cz)
Českoslovenští letci a jejich letadla ve 2. světové válce (www.sweb.cz/letadlacs)
Českoslovenští letci v RAF 1940 - 1945 (částečně v anglikém jazyce) (www.cz-raf.hyperlink.cz)
Českoslovenští letci (cs-letci.blog.cz)
Letci v názvech ulic Černého Mostu (www.praha14.cz/MC/letci/index.html)
Stránky spisovatele Ladislava Kudrny o čs. letcích (www.letci.webzdarma.cz)
Seznam čs. příslušníků v RAF 1940 - 1945 (www.army.cz/scripts/detail.php?id=494)
Letci Hořicka 1939 - 1945 (http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/horice/index.html)
Letci Semilska 1939 - 1945 (www.csletci.wz.cz)
Letci z Trutnovska v RAF 1939 - 1945 (www.trutnov.cz/raf)
Letci z Vlašimska 1939 - 1945 (www.letci.wz.cz)
Stíhací esa (v anglikém jazyce) (http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/index.html)
Stránky o Karlu Kopalovi (příslušníkovi 311. a 246. perutě RAF) (www.karel-kopal.valka.cz)
Stránka o Aloisu Vašátkovi (v anglikém jazyce) (www.ferdinando.org.uk/alois.htm)

Literatura a prameny

Balla J., Pod křídly je Ostrava, Profil Ostrava 1985
Brod T., Čejka E., Na západní frontě, Naše vojsko 1965
Černý K., Z Vysočiny na křídla RAF, Český svaz bojovníků za svobodu H. Brod a Žďár n/S 2002
Fajtl F., První doma, Naše vojsko 1980
Fajtl F., Podruhé doma, Naše vojsko 1984
Fajtl F., Létal jsem s Třistatřináckou, Naše vojsko 1991
Gablech I. "HALLO, AIRFIELD-CONTROL, GO AHEAD!" Spomienky vojnového pilota, Magnet press Slovakia 2005
Groehler O., Letecká válka, Panorama 1981
Hurt z., Češi a Slováci v RAF za druhé světové války, Computer Press 2005
Kubánek P., Stíhači od 303., Hanácké nakladatelství 1993
Loucký F., Mnozí nedoletěli, Naše vojsko 1989
Loucký F., Zůstal jsem sám, Orbis 1946
Němeček V., Československá letadla, Naše vojsko 1968
Němeček V., Vojenská letadla, Naše vojsko 1977
Pajer M., Křídla míří na Německo, Svět křídel 1994
Pajer M., Wellingtony nad Biskají, Svět křídel 1998
Pajer M., Nad moři a oceánem, Svět křídel 2000
Pajer M., Ve stínu slávy, Svět křídel 1992
Rajlich J., Sehnal J., Stí
hači nad Kanálem, Naše vojsko 1993
Rajlich J., Sehnal J., Kočičí oči, Modelpres 1993
Rajlich J., Sehnal J., Stíhací pilot, Naše vojsko 1991
Rajlich J., Sehnal J. Slovenští letci 1939-1945, Vydavatelství Kolínské noviny
Rajilch J., 310. stíhací peruť, MUSTA
NG s. r. o. 1994
Rajlich J., Na nebi sladké Francie, Ares 2003
Rajlich J., Na nebi hrdého Albionu, 1. díl, Ares 1999
                                                      2. díl, Svět křídel 2000
                                                      3. díl, Svět křídel 2001
                                                      4. díl, Svět křídel 2002
                                                      5. díl, Svět křídel 2003
                                                      7. díl, Svět křídel 2004
Rajlich J., Esa na obloze, Naše vojsko 1995
Sitensk
ý L., Z válečného deníku, Naše vojsko 1991
Šmoldas Z., Českoslovenští letci ve Velké Británii, NTM 1982
Šmoldas Z. Českoslovenští letci v boji proti fašismu. Naše vojsko 1987
Šorel V., Letadla československých pilotů, Nakladatelství pro děti a mládež 1986
Váňa J., Rail J., Českoslovenští letci v polské obranné válce 1939, MO ČR 2003
Vávrová M., Rytíři Vysočiny, Vávrová M. 1996
Vávrová M., Rytíři Vysočiny II, Vávrová 1999

Osobní vzpomínky:
- plukovníka Imricha Gablecha a plukovníka Antonína Vendla.

Sešity:
- Triáda (Ilustrovaná historie letectví)
- Typy broni i uzbrojenia

Časopisy:
- HPM (Historie a plastikové modelářství)
- LK (Letectví a kosmonautika)
– Modelář
- PKR (Plastic Kits Revue)

Inernet
- spolupráce s malířem Vladimírem Urbánkem,
- spolupráce s Ing. Vladimírem Ambrošem
- různe domácí i zahraniční servery věnující se 2. svě
tové válceStránky jsou optimalizovány pro Internet Explorer 5.0 a vyšší a pro rozlišení 800 x 600 a vyšší
Webmaster: Jan Hammer